Utveckling
Investeringsexempel – Stella Futura

Vi ger energi till den hållbara omställningen

Stella Futura förvärvades under 2022 och är Profuras första bolag i energibranschen. I en tid då energimarknaden är under hård press är Stella Futuras produkter särskilt relevanta och vi ser en potential att hjälpa bolaget växa från småskalig till industriell nivå.

Stella Futuras vision är att göra hållbar energi säker och tillgänglig överallt. De är specialiserade på att utveckla energilösningar och finansieringsmodeller som sänker kundernas energikostnader från dag 1. Verksamheten innefattar bland annat design och utveckling av solparker och laddinfrastruktur, samt batterisystem och integration av dessa.

Utveckling

Vårt investeringsarbete

  • Med en majoritetsandel kan vi aktivt stödja Stella Futuras utveckling.
  • Bolagets grundare är fortsatt stora ägare tillsammans med Profura.
  • Genom finansiell stöttning, kunskap kring företagsbyggande och vårt nätverk bidrar vi till att skala upp verksamheten till industriell nivå.

Vår vision med förvärvet

Stella Futura ska bli marknadsledande inom energilagring. Vi vill bidra till den hållbara energiomställningen och säkra tillgången på förnybar energi för privatpersoner, företag och samhällen. Stella Futura har en unik position för att uppnå detta genom sina premiumbatterier med 20–30 års livslängd samt know-how för att skapa kundunika lösningar inom sol, laddinfrastruktur och batterisystem.

Andra investeringsexempel

Profura Industri

PrimoTech

En stark företagsgrupp inom industri och teknikhandel
Profura Fastigheter

Upplands Bro

Samhällsutveckling med många värden