Om Profura AB

Vi är ett investeringsbolag som tror på ett aktivt, långsiktigt ägande. Vi investerar främst i sunda bolag med en hög tillväxtpotential. Samtidigt har vi kompetens och erfarenhet att hjälpa bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter. Vi begränsar oss inte till specifika branscher. Vår investeringsverksamhet har fyra inriktningar: Industri, Utveckling, Fastigheter samt affärsområdet Provator, som fokuserar på obeståndsbolag.

Vi är baserade i Göteborg med kontor även i Stockholm. Profura AB är ett privatägt, obelånat bolag.

Affärsfilosofi

Vi arbetar i nära samarbete med våra bolag. För oss innebär en investering ett aktivt och långsiktigt åtagande. Därför måste vi känna ett starkt förtroende för bolagets ledning och ha gemensamma målsättningar tillsammans med en tydligt definierad plan för att nå dem. I gengäld bidrar vi med ett stort tålamod och finansiell stabilitet över tid.

Vi strävar alltid efter att vara en av bolagets huvudägare. Med en central roll i bolaget säkerställer vi tydliga aktieägaravtal, snabba beslutsvägar och goda bankrelationer. Vi äger våra bolag så länge vi känner att vi kan utveckla dem.

Vägen vi har valt

Familjeägande
Delägarskap
Långsiktighet
Branschoberoende

Vår historia

Vår historia som ett renodlat investeringsbolag startade 2004, men allt började med Bernt Ivarssons entreprenörskap inom skogs- och träindustrin på 1960-talet.

Tolv år gammal börjar Bernt Ivarsson hugga julgranar på familjens ägor och sälja på det lokala torget.
1965
1969
En av 1900-talets värsta stormar drabbar Västra Götaland. Bernt Ivarsson hugger upp och säljer stormskogen.
20 år gammal grundar Bernt Ivarsson Västkustens Skogs och fortsätter sitt entreprenörskap inom skog och trä.
1973
1982
Västkustens Skogs blir Profura.
Profura grundas med ambitionen att skapa ett lönsamt bolag som utvecklas långsiktigt, med fortsatt fokus på skogsindustrin.
1994
2004
Profura blir en renodlad investeringsverksamhet.
Provator grundas. Inriktningen är att investera i verksamheter med ekonomiska svårigheter och vända dessa till lönsamma bolag.
2007
2010
En fastighetsinriktning skapas inom Profura. Investeringsverksamheten har nu tre affärsområden: Industri, Utveckling och Fastigheter.
Profura köper konkursdrabbade LB-Hus, bildar Svensk Husproduktion och inleder sin expansion inom bostadsutveckling.
2012
2014
Profura investerar i livsmedelsbranschen. Nordic Food Group skapas, en verksamhet som bland annat innehåller Trensums och Olle Svenssons Partiaffär – en ledande grossist för bär.
Renholmen och AriVislanda förvärvas och bildar, tillsammans med det tidigare innehavet ALMAB, företagsgruppen ARAT. Företagen arbetar med automation, främst mot sågverksindustrin.
2016
2020
Profura förvärvar Trivselhus av Södra Skogsägarna till Svensk Husproduktion.
FS Petcare förvärvas och bildar Petcare Group tillsammans med Yesbox. Genom ett förvärv av Duri, Jabo och Lundbergs bildas NRI Group. I december avyttras Trensums till Fazer.
2021
2022
Sisjö Intressenter fortsätter växa genom förvärvet av Stensåkra. PrimoTech Group startas och Garam och Ecolux förvärvas till gruppen.

Sågverken Balungstrand och Bäckebron avyttras till tyska Ziegler Group. Samtliga näringsfastigheter avyttras till börsbolaget Logistea.
Profura förvärvar Llentab Group och LGL Construction, vilket är det största förvärvet sen Profuras start.

Provator återstartas och investerar i Framptons, en tillverkare av havremjölk i Storbritannien. Provator investerar även i Norje Sweden, som tillverkar bland annat jordbruksredskap.
2023

Vår framtid

Det är vår tro att det är människorna i bolagen som skapar framgången som tagit oss hit. Så kommer vi att fortsätta arbeta.

Vår investeringsstrategi

Vi investerar främst i svenska, onoterade bolag. I första hand rör det sig om sunda verksamheter med en hög potential för tillväxt genom ambitiösa och kompetenta företagsledningar. Vi investerar gärna i bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar. Vi har flera exempel på bolag som vi vänt från konkurshot till lönsamhet.

Eftersom vi tar stort ansvar och är en aktiv partner i våra bolag vill vi alltid vara en av huvudägarna. Det är också viktigt för oss att bolagets ledning har ett ägarintresse. Vi är branschoberoende men investerar inom tre affärsområden:

 • Industri
 • Utveckling
 • Fastigheter
Vi investerar inte i:
 • Startups
 • Konsultbolag
 • Underleverantörer till fordonsindustrin
 • Minoritetsposter

Mål och vision

Vi vill utvecklas tillsammans med våra bolag, skapa en lönsam tillväxt och en årlig avkastning. Vår målsättning framåt är att fortsätta växa och skapa starka grupperingar genom kompletteringsförvärv. Utöver våra fyra investeringsområden har vi idag även fyra positioner där vi fokuserar särskilt:

 • Bostadsproduktion
 • Livsmedel
 • Teknikhandelsbolag
 • Produkter för husdjur