Fastigheter
Investeringsexempel – Upplands Bro

Samhällsutveckling med många värden

Vi driver två parallella fastighetsprojekt i Upplands Bro utanför Stockholm. Vi analyserar alltid varje investeringsbeslut noga och såg en potential i det här området eftersom handeln är underutvecklad, samtidigt som bostadsbristen är påtaglig i regionen. En pendeltågstation finns redan på plats och kommunen har en positiv tillväxt.

Utfallet blev att vi valde att sälja av en fastighet vi ägde sedan tidigare men behålla delar av marken för fortsatt utveckling. I linje med vår ambition att investera i projekt inom både bostadsutveckling och kommersiella fastigheter driver vi nu två byggnationer på två olika tomter på vår mark.

Fastigheter

Vårt investeringsarbete

  • En av tomterna ska bebyggas med 17 000 kvadratmeter handel. Den andra planerar vi att förädla och projektera för bostäder.
  • Upphandling för den kommersiella delen av byggnationen pågår just nu. Värdet på investeringen är 200 MSEK och inflyttning är planerad till 2025/2026.
  • Kända aktörer som Rusta, Dollarstore, Stadium Outlet med flera är redan klara för inflyttning. Uthyrningsgraden är just nu 90%.
  • I samråd med kommunen planerar vi för bostadsutveckling på den andra tomten. Ambitionen är en attraktiv bostadsmix med exempelvis radhus.
  • Vi finansierar projekten medan externa entreprenörer erbjuds delägande och står för genomförandet.

Vår vision med investeringarna

Vår vision är att utveckla bostäder där vi själva kan tänka oss att bo och kommersiella fastigheter med hög potential för utveckling och avkastning. I Upplands Bro är vår ambition att bidra till samhällsutvecklingen genom ökad handel och tillgång till attraktiva bostäder.

Andra investeringsexempel

Profura Industri

PrimoTech

En stark företagsgrupp inom industri och teknikhandel
Profura Utveckling

Stella Futura

Vi ger energi till den hållbara omställningen