Provator

Vi investerar i bolag som hamnat i ekonomiskt obestånd, där kärnverksamheten är sund och går att utveckla. Tillsammans skapar vi bolag som visar lönsamhet. Vi agerar branschoberoende och fokuserar på bolag där vi kan rädda arbetstillfällen och utveckla det lokala samhället samtidigt som vi har fokus på lönsam tillväxt.

Provator återföddes 2023, då marknaden för potentiella turn around case accelerade, som komplement till övriga tre affärsområden: Industri, Utveckling och Fastigheter.

Med två förvärv genomförda redan hösten 2023 omsätter innehaven i Provator cirka 720 MSEK per år.

Hannus & Co Teknik

Bransch
Extrabelysning
Förvärvat
2024
Investeringsansvarig
Christoffer Vallenthin
Läs mer om Hannus & Co Teknik

Hannus & Co Teknik bedriver försäljning av extrabelysning, framförallt till fordon, genom varumärkena Luxtar och Xenonkungen. Verksamheten är belägen i Kungsbacka men har försäljningskanaler ut i hela norden. Bolagets starka varumärken förknippas med kvalitét, service och säkerhet. Hannus & Co Teknik omsätter cirka 20 MSEK per år.

Framptons

Bransch
Livsmedel
Förvärvat
2023
Investeringsansvarig
Mikael Thörnkvist
Läs mer om Framptons

Framptons är en av Storbritanniens största tillverkare av havremjölk. Basen för verksamheten är i Shepton Mallet, en mindre stad som ligger en timme utanför Bristol. Verksamheten tillverkar flera olika drycker under eget varumärke men producerar också åt andra återförsäljare. Förvärvet blev det första i det nya, återstartade, Provator.

Framptons omsätter cirka 650 MSEK per år.

Norje

Bransch
Redskapstillverkning
Förvärvat
2023
Investeringsansvarig
Mikael Thörnkvist
Läs mer om Norje

Norje är en av de största tillverkarna i Sverige av redskap till framför allt jordbruksmaskiner. Verksamheten är belägen utanför Sölvesborg och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1943. Den anrika redskapstillverkaren gick i konkurs i slutet av november och Provator förvärvade då inkråmet, vilket gjorde det till andra förvärvet inom en månad.

Norje omsätter cirka 70 MSEK per år.

Profura Industri

Vi investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Vi har också ägande i framgångsrika bolag inom teknikhandel, verkstad och maskinuthyrning.

Profura Utveckling

Vi har lång erfarenhet av skogsindustrin och handel med trävaror. Vi är också väl etablerade på marknaden för foder och tillbehör till husdjur och har investeringar inom spedition, finansiella tjänster, batterier och energilagring samt hotell.

Profura Fastigheter

Vi förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige med fokus på totalavkastning för hela koncernen. Geografiskt fokuserar vi på Götalandsregionen, men har även fastigheter i exempelvis Storstockholm, Skåne och Värmland.