Profura Industri

Vi investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Med varumärken som Trivselhus och LB-hus i vår portfölj är vi särskilt starka inom bostadsproduktion, samtidigt som Sisjö Intressenter och Olle Svenssons Partiaffär gör oss till en framträdande aktör även inom livsmedelsbranschen. Vi har också ägande i bolag inom teknikhandel, verkstad och maskinuthyrning.

Tillsammans omsätter de rörelsedrivande verksamheterna inom Profura Industri cirka 4 000 MSEK per år.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med våra investeringar inom Industri i vårt investeringsexempel för PrimoTech Group.

Industri

Svensk Husproduktion

LB-Hus / Trivselhus / Movehome
Bransch
Hustillverkning
Förvärvat
2012
Investeringsansvirig
Mikael Thörnkvist
Läs mer om Svensk Husproduktion

Svensk Husproduktion är en ledande småhustillverkare. Basen för verksamheten finns i skånska Bromölla och småländska Landsbro, där två av Sveriges modernaste husfabriker säkerställer en effektiv och hållbar produktion. Inom koncernen finns tre starka varumärken med olika positionering på marknaden; LB-hus, Trivselhus och
Movehome.

Svensk Husproduktion omsätter cirka 2 000 MSEK per år.

Industri

LLENTAB Group

LLENTAB / LGL Constrction
Bransch
Stålbyggnation
Förvärvat
2023
Investeringsansvirig
Mikael Thörnkvist
Läs mer om LLENTAB Group

Med bolagen LLENTAB och LGL Construction är gruppen en ledande tillverkare av stålhallar. Produktionen finns i Kungshamn och Smålandsstenar samt ute i Europa. Med bred kompetens kan de bygga allt ifrån oisolerade lager till kontorsbyggnader. Företagsgruppen är det största förvärvet Profura genomfört
hittills.

LLENTAB Group omsätter cirka 1 650 MSEK per år.

Industri

Sisjö Intressenter

Stensåkra / Örneborgs Delikatesser / Skåne Finkost / Vinsta Food
Bransch
Livsmedel
Förvärvat
2014
Investeringsansvirig
Mikael Thörnkvist
Läs mer om Sisjö Intressenter

Sisjö Intressenter bygger lönsamma och hållbara bolag inom livsmedelsbranschen. Med varumärken som Stensåkra Charkuteri, Vinsta Texas Food Company, Örneborgs Delikatesser och Majonnäsfabriken Skåne Finkost har man en stark position inom framför allt tillverkning av majonnäsbaserade produkter och delikatesser till konsument och storkök.

Sisjö Intressenter omsätter cirka 835 MSEK per år.

Industri

Olle Svenssons Partiaffär

Bransch
Livsmedel
Förvärvat
2014
Investeringsansvarig
Mikael Thörnkvist
Läs mer om Olle Svenssons Partiaffär

Olle Svenssons Partiaffär är en av Europas främsta grossister inom odlade och vilt växande bär. Genom avancerad teknologi och kapacitet att lagra stora volymer, säkrar företaget tillgången på vilda bär året runt för bland annat livsmedelsindustrin. Verksamheten är branschledande när det gäller ekologisk och social hållbarhet.

Olle Svenssons Partiaffär omsätter cirka 560 MSEK per år. Bolaget ägs av holdingbolaget Nordic Food Group AB.

Industri

NRI Group

Duri / Jabo / Lundbergs / Zilence
Bransch
Interiör- och exteriörprodukter
Förvärvat
2020
Investeringsansvirig
Mikael Thörnkvist / Andreas Rylander
Läs mer om NRI Group

NRI Group (Nordic Room Improvement) är en ledande distributör av interiör- och utomhusprodukter. Med varumärken som är tydligt positionerade i valda nischer fokuserar NRI Group på att skapa flexibla, attraktiva och hållbara produkter. Bland gruppens bolag finns Duri, Jabo och Lundberg.

NRI Group omsätter cirka 313 MSEK per år. Gruppen ägs av holdingbolaget Conveniunt AB.

Industri

PrimoTech Group

Lidalco / Primogum / Ecolux / Garam Elektronik
Bransch
Teknikhandel
Förvärvat
2017
Investeringsansvirig
Mikael Thörnkvist
Läs mer om PrimoTech Group

PrimoTech Group samlar framgångsrika företag inom industri och teknikhandel. Inom gruppen finns bolag som Primogum, Lidalco och Garam. Gemensamt för dessa är att de är specialiserade inom en nisch och har ledande positioner inom sina
branscher. PrimoTech Group arbetar uthålligt med fokus på tillväxt och lönsamhet.

PrimoTech Group omsätter cirka 500 MSEK per år. Gruppen ägs av holdingbolaget Conveniunt AB.

Industri

Lyft & Byggmaskiner

Bransch
Uthyrning / Byggmaskiner
Förvärvat
2019
Investeringsansvarig
Daniel Månsson
Läs mer om Lyft & Byggmaskiner

Lyft & Byggmaskiner är en av Sveriges största aktörer inom uthyrning av byggmaskiner. Verksamheten riktar sig primärt till bygg- och anläggningsbranschen och är specialiserad på höghöjdskranar. Utbudet inkluderar även exempelvis anläggningsmaskiner, byggmaskiner samt el- och värmeverk. Bolaget har sin bas i Ängelholm, med sju depåer i södra Sverige.

Lyft & Byggmaskiner omsätter cirka 174 MSEK per år.

Industri

Omne Bröd

Bransch
Livsmedel
Förvärvat
2018
Investeringsansvarig
Henrik Karlsson
Läs mer om Omne Bröd

Omne Bröd är en bageriverksamhet med produktion i Omne, Höga Kusten. Företaget är väletablerat och har lång erfarenhet av att baka bröd till EMV-marknaden för försäljning både i Sverige och utomlands. Omne Bröd har sedan starten ett genuint fokus på kvalitet och har gjort värdefulla investeringar i produktionsanläggningen.

Omne Bröd omsätter cirka 55 MSEK per år.

Investeringsexempel – PrimoTech Group

Läs gärna mer om hur vi arbetar med våra investeringar inom Industri i vårt investeringsexempel för PrimoTech Group.

Profura Utveckling

Vi har lång erfarenhet av skogsindustrin och handel med trävaror. Vi är också väl etablerade på marknaden för foder och tillbehör till husdjur och har investeringar inom spedition, finansiella tjänster, batterier och energilagring samt hotell.

Profura Fastigheter

Vi förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige med fokus på totalavkastning för hela koncernen. Geografiskt fokuserar vi på Götalandsregionen, men har även fastigheter i exempelvis Storstockholm, Skåne och Värmland.

Provator

Vi investerar i bolag som hamnat i ekonomiskt obestånd, där det finns en sund kärnverksamhet som vi tror att det går att utveckla och skapa bolag med lönsamhet. Vi agerar branschoberoende där vi ser möjligheten till turn-around case.