Profura Fastigheter

Vi förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige med fokus på totalavkastning för hela koncernen. Vi arbetar tillsammans med affärspartners och vårt innehav utgörs till större delen av utvecklingsfastigheter – både bostäder och fastigheter för kommersiell verksamhet. Geografiskt fokuserar vi på Götalandsregionen, men har även fastigheter i exempelvis Storstockholm, Skåne och Värmland.

Tillsammans motsvarar Profuras andel av fastighetsvärdet cirka 500 MSEK exklusive noterade innehav.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med våra investeringar inom Fastigheter i vårt investeringsexempel för Upplands Bro.

Bostadsutveckling

Profura Fastigheter investerar i bostadsutveckling med särskilt fokus på tomter, villor och bostadsrätter i attraktiva lägen. Idén är att utveckla bostäder där vi själva kan tänka oss att bo. Projekten drivs tillsammans med lokala partners i främst Götaland, men även i Stockholmsområdet genom bostäder i Uppsala och Finspång samt i skånska Staffanstorp.

Kommersiell utveckling

Profura Fastigheter investerar i kommersiella fastigheter. Det handlar främst om objekt som har en tydlig utvecklingspotential och goda möjligheter till en bra avkastning, men även fastigheter som har en unik karaktär – exempelvis slott och hotell.

Innehav inom bostadsutveckling
Namn
Ort
Svärdsklova
Nyköping
Nordanå
Malmö
Norrlandet
Gävle
Hällbybrunn
Eskilstuna
Vellinge
Vellinge
Grötö
Grötö
Bälinge
Uppsala
Tye/Karlstad
Karlstad
Alla innehav inom bostadsutveckling
Namn och ort
Svärdsklova
Nyköping
TH Mark
Hällbybrunn
Eskilstuna
Vellinge
Vellinge
Grötö
Grötö
Bälinge
Uppsala
Tye/Karlstad
Karlstad
Innehav inom kommersiell utveckling
Namn
Ort
Upplands Bro
Bro
Nordstaden 13:4 i Göteborg
Göteborg
Johanneberg 15:32
Göteborg
Alla innehav inom kommersiell utveckling
Namn och ort
Upplands Bro
Bro
Nordstaden 13:4 i Göteborg
Göteborg
Johanneberg 15:32
Göteborg

Övriga innehav

Profura Fastigheter investerar i förvaltningsfastigheter. Bland de noterade innehaven finns Stenhus som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter inom Storstockholm samt Logistea som är nischade inom lager, logistik och lätt industri. Exempel på onoterade innehav är samhällsutvecklaren Fastighets AB Edet samt Grandab Management som identifierar och förvärvar fastigheter med stark utvecklingspotential.

Noterade innehav
Namn
Ägarandel
Stenhus AB
Profura Fastigheter kontrollerar direkt och indirekt 2,2% av kapital och röster i bolaget.
Logistea AB
Profura Fastigheter kontrollerar ca 2% av kapitalet.
Alla innehav inom noterade innehav
Namn och Ägarandel
Stenhus AB
Profura Fastigheter kontrollerar direkt och indirekt 2,2% av kapital och röster i bolaget.
Logistea AB
Profura Fastigheter kontrollerar ca 2% av kapitalet.
Onoterade innehav
Namn
Ort
Fastighets AB Edet 2:10
Lilla Edet
Wilhelmsberg Fastighets AB
Örgryte
Betongen 2 Ängelholm AB
Ängelholm
Grandab Management AB
Göteborg
Grandab Invest AB
Göteborg
Alla innehav inom onoterade innehav
Namn och ort
Fastighets AB Edet 2:10
Lilla Edet
Wilhelmsberg Fastighets AB
Örgryte
Betongen 2 Ängelholm AB
Ängelholm
Grandab Management AB
Göteborg
Grandab Invest AB
Göteborg

Investeringsexempel – Upplands Bro

Läs gärna mer om hur vi arbetar med våra investeringar inom Fastigheter i vårt investeringsexempel för Upplands Bro.

Profura Industri

Vi investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Vi har också ägande i framgångsrika bolag inom teknikhandel, verkstad och maskinuthyrning.

Profura Utveckling

Vi har lång erfarenhet av skogsindustrin och handel med trävaror. Vi är också väl etablerade på marknaden för foder och tillbehör till husdjur och har investeringar inom spedition, finansiella tjänster, batterier och energilagring samt hotell.