Profura Fastigheter

Vi förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige med fokus på totalavkastning för hela koncernen. Vi arbetar tillsammans med affärspartners och vårt innehav utgörs till större delen av utvecklingsfastigheter – både bostäder och fastigheter för kommersiell verksamhet. Geografiskt fokuserar vi på Götalandsregionen, men har även fastigheter i exempelvis Storstockholm, Skåne och Värmland.

Tillsammans motsvarar Profuras andel av fastighetsvärdet cirka 1,4 MDR SEK exklusive noterade innehav.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med våra investeringar inom Fastigheter i vårt investeringsexempel för Upplands Bro.

Bostadsutveckling

Profura Fastigheter investerar i bostadsutveckling med särskilt fokus på tomter, villor och bostadsrätter i attraktiva lägen. Idén är att utveckla bostäder där vi själva kan tänka oss att bo. Projekten drivs tillsammans med lokala partners i främst Götaland, men även i Stockholmsområdet genom bostäder i Uppsala och Finspång samt i skånska Staffanstorp.

Kommersiell utveckling

Profura Fastigheter investerar i kommersiella fastigheter. Det handlar främst om objekt som har en tydlig utvecklingspotential och goda möjligheter till en bra avkastning, men även fastigheter som har en unik karaktär – exempelvis slott och hotell.

Innehav inom bostadsutveckling
Namn
Ort
Hällbybrunn
Eskilstuna
Grötö
Grötö
Norrlandet
Gävle
Bollestad
Kungälv
Treklöverhemmet
Ljungskile
Nordanå
Malmö
Svärdsklova
Nyköping
Tye/Karlstad
Tye/Karlstad
Bälinge
Uppsala
Vellinge
Vellinge
Alla innehav inom bostadsutveckling
Namn och ort
Hällbybrunn
Eskilstuna
Grötö
Grötö
Norrlandet
Gävle
Bollestad
Kungälv
Treklöverhemmet
Ljungskile
Nordanå
Malmö
Svärdsklova
Nyköping
Tye/Karlstad
Tye/Karlstad
Bälinge
Uppsala
Vellinge
Vellinge
Innehav inom kommersiell utveckling
Namn
Ort
Upplands Bro
Bro
Johanneberg 15:32
Göteborg
Nordstaden 13:4 i Göteborg
Göteborg
Skår 40:2
Göteborg
Alla innehav inom kommersiell utveckling
Namn och ort
Upplands Bro
Bro
Johanneberg 15:32
Göteborg
Nordstaden 13:4 i Göteborg
Göteborg
Skår 40:2
Göteborg

Övriga innehav

Profura Fastigheter investerar i förvaltningsfastigheter. Bland de noterade innehaven finns Stenhus som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter inom Storstockholm samt Logistea som är nischade inom lager, logistik och lätt industri. Exempel på onoterade innehav är samhällsutvecklaren Fastighets AB Edet samt Grandab Management som identifierar och förvärvar fastigheter med stark utvecklingspotential.

Noterade innehav
Namn
Ägarandel
Logistea AB
Profura Fastigheter kontrollerar ca 2% av kapitalet.
Nivika Fastigheter AB
Profura Fastigheter är 11:e största ägare
Alla innehav inom noterade innehav
Namn och Ägarandel
Logistea AB
Profura Fastigheter kontrollerar ca 2% av kapitalet.
Nivika Fastigheter AB
Profura Fastigheter är 11:e största ägare
Onoterade innehav
Namn
Ort
Grandab Invest AB
Göteborg
Grandab Management AB
Göteborg
Granfura Holding AB
Göteborg
Fastighets AB Edet 2:10
Lilla Edet
Betongen 2 Ängelholm AB
Ängelholm
Wilhelmsberg Fastighets AB
Örgryte
Alla innehav inom onoterade innehav
Namn och ort
Grandab Invest AB
Göteborg
Grandab Management AB
Göteborg
Granfura Holding AB
Göteborg
Fastighets AB Edet 2:10
Lilla Edet
Betongen 2 Ängelholm AB
Ängelholm
Wilhelmsberg Fastighets AB
Örgryte

Investeringsexempel – Upplands Bro

Läs gärna mer om hur vi arbetar med våra investeringar inom Fastigheter i vårt investeringsexempel för Upplands Bro.

Profura Industri

Vi investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Vi har också ägande i framgångsrika bolag inom teknikhandel, verkstad och maskinuthyrning.

Profura Utveckling

Vi har lång erfarenhet av skogsindustrin och handel med trävaror. Vi är också väl etablerade på marknaden för foder och tillbehör till husdjur och har investeringar inom spedition, finansiella tjänster, batterier och energilagring samt hotell.

Provator

Vi investerar i bolag som hamnat i ekonomiskt obestånd, där det finns en sund kärnverksamhet som vi tror att det går att utveckla och skapa bolag med lönsamhet. Vi agerar branschoberoende där vi ser möjligheten till turn-around case.