Profura Utveckling

Vi har lång erfarenhet av skogsindustrin och handel med trävaror, med Västkustens Skogs som ett av våra äldsta bolag. Vidare är vi etablerade på marknaden för foder och tillbehör till husdjur – inom Petcare Group finns bland annat varumärkena Petcare och YesBox. Dessutom har vi investeringar inom finansiella tjänster, batterier, energilagring och hotell.

Tillsammans omsätter de rörelsedrivande verksamheterna inom Profura Utveckling cirka 1310 MSEK per år.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med våra investeringar inom Utveckling i vårt investeringsexempel för Stella Futura.

Utveckling

Petcare Group

FS Petcare / Yesbox / Sjöbogårdens / Premium Pet Products
Bransch
Tillbehör djur
Förvärvat
2010/2021
Investeringsansvirig
Mikael Thörnkvist
Läs mer om Petcare Group

Petcare Group tillverkar och distribuerar kvalitetsprodukter till djurägare. Med välkända varumärken som Petcare, YesBox, Sjöbogårdens och Premium Pet Products har gruppen en mycket stark position på den nordiska marknaden inom sitt segment. Verksamheten innefattar förutom foder även stallströ och övriga tillbehör för djur och husdjur.

Petcare Group omsätter cirka 458 MSEK per år.

Utveckling

Stella Futura

Bransch
Energi
Förvärvat
2022
Investeringsansvarig
Daniel Månsson
Läs mer om Stella Futura

Stella Futuras vision är att göra hållbar energi säker och tillgänglig överallt. Bolaget är specialiserade på att utveckla energilösningar och finansieringsmodeller som sänker kundernas energikostnader från dag 1. Verksamheten innefattar framförallt utveckling och installation av helhetslösningar inom energilagring,

Stella Futura omsätter cirka 80 MSEK per år.

Utveckling

Château Le Cagnard

Bransch
Hotell
Förvärvat
2011
Investeringsansvarig
Daniel Månsson
Läs mer om Château Le Cagnard

Profura Utveckling AB förvaltar det fyrstjärniga boutiquehotellet Château Le Cagnard. Byggnaden har anor från 1200-talet och ligger vackert i Haut-de-Cagnes utanför Nice. Hotellet erbjuder 30 rum/sviter, med sex nya under byggnation, varav de flesta har utsikt över havet, byn eller dalen. Att åka till Nice flygplats tar 20 minuter med bil.

Château Le Cagnard är en del av hotellkedjan Small Luxury Hotels of the World.

Utveckling

Avizion

Bransch
Finansiella tjänster
Förvärvat
2021
Investeringsansvarig
Daniel Månsson
Läs mer om Avizion

Avizion hjälper företag med finansiering och likviditet, så de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Erbjudandet kretsar kring tre huvudområden; redovisning, finans och affärsutveckling. Avizion vänder sig framför allt till små och medelstora företag
som behöver tjänster inom dessa områden. Huvudkontoret ligger i Gamlestaden, Göteborg, och verksamheten har Sverige som bas.

Avizion omsätter cirka 24,5 MSEK per år.

Utveckling

J. Ungerth

Bransch
Pappershandel
Förvärvat
2022
Investeringsansvarig
Daniel Månsson
Läs mer om Ungerth

Handelshuset J. Ungerth marknadsför och exporterar papper från fabriker i Sverige, Norge och Finland till utomeuropeiska marknader – främst Afrika, Mellanöstern och Asien. Bolagets historia sträcker sig ända tillbaka till 1925. Idag är Handelshuset J. Ungerths produkter FSC-certifierade, vilket garanterar att råvaran kommer från etthållbart skogsbruk.

J. Ungerth omsätter cirka 235 MSEK per år. Bolaget ägs av holdingbolaget Mor Gerd AB.

Utveckling

Västkustens Skogs

Bransch
Trävaror
Förvärvat
2020
Investeringsansvarig
Daniel Månsson
Läs mer om Västkustens Skogs

Västkustens Skog har sedan 1970-talet byggt en djup kompetens inom skogsbruk, avverkning, logistik och försörjningskedjor till tillverkningsindustrin. Råvaran köps främst från Centraleuropa och länderna runt Östersjön för leverans till kunder i Asien och Europa. Verksamheten fokuserar på rundvirke, flis och restprodukter från
träbaserade material.

Västkustens Skogs omsätter cirka 220 MSEK per år. Bolaget ägs av holdingbolaget Mor Gerd AB.

Utveckling

Scandi Bulk

Bransch
Logistik
Förvärvat
2009
Investeringsansvarig
Daniel Månsson
Läs mer om Scandi Bulk

Göteborgs Scandi Bulk erbjuder högkvalitativa industriella logistiklösningar med frakt av bulkmaterial i egna tankcontainers. Verksamheten har sitt kontor i Göteborg, men med cirka 300 egna enheter så sker transporten världen över. Profura ägde fram tills 2022 en majoritetsandel som numera är stark minoritet efter försäljning till ledningen.

Scandi Bulk omsätter cirka 305 MSEK per år.

Utveckling

Lagans Trävaror

Bransch
Trävaror
Förvärvat
2022
Investeringsansvarig
Daniel Månsson
Läs mer om Lagans Trävaror

Lagans Trävaror är en bygg- och trävaruhandel, samt en ledande producent av trävaruemballage. Anläggningen och försäljningsverksamheten har sin bas i Lagan, nära E4 mellan Ljungby och Värnamo, och vänder sig till både byggföretag och
privatpersoner. Med fokus på bygg och trä skapas även unika kundlösningar.

Lagans Trävaror omsätter cirka 28 MSEK per år. Bolaget ägs av holdingbolaget Mor Gerd AB.

Investeringsexempel – Stella Futura

Läs gärna mer om hur vi arbetar med våra investeringar inom Utveckling i vårt investeringsexempel för Stella Futura.

Profura Industri

Vi investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Vi har också ägande i framgångsrika bolag inom teknikhandel, verkstad och maskinuthyrning.

Profura Fastigheter

Vi förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige med fokus på totalavkastning för hela koncernen. Geografiskt fokuserar vi på Götalandsregionen, men har även fastigheter i exempelvis Storstockholm, Skåne och Värmland.

Provator

Vi investerar i bolag som hamnat i ekonomiskt obestånd, där det finns en sund kärnverksamhet som vi tror att det går att utveckla och skapa bolag med lönsamhet. Vi agerar branschoberoende där vi ser möjligheten till turn-around case.