Industri
Investeringsexempel – PrimoTech

En stark företagsgrupp inom industri och teknikhandel

Vi bildade PrimoTech Group juni 2022 genom en sammanslagning av ett antal välskötta och entreprenörsdrivna teknikhandelsbolag. Genom organisk tillväxt, kreativitet och förvärv har vi som målsättning skapa en långsiktigt expansiv företagsgrupp där entreprenörer känner sig hemma och får stöd i att utveckla sina verksamheter.

Industri

Vårt investeringsarbete

  • Omsättningen är idag cirka 500 MSEK, med ett rörelseresultat på 60 MSEK.
  • Gruppen består av nordiska B2B-bolag med en tydlig nisch inom tekniska produkter.
  • Långsiktiga förvärv av stand alone-bolag som levererar ett tydligt mervärde till kunden.
  • Strategin kompletteras med tilläggsförvärv i dotterbolagen.

Vår vision med företagsgruppen

Vi fokuserar på att skapa organisk tillväxt och lönsamhet genom självständiga, välskötta och entreprenörsdrivna teknikhandelsbolag i Norden. Gemensamt för samtliga är att de är specialiserade och har ledande positioner inom sina nischer.

Andra investeringsexempel

Profura Utveckling

Stella Futura

Vi ger energi till den hållbara omställningen
Profura Fastigheter

Upplands Bro

Samhällsutveckling med många värden