Tillbaka till Nyheter

Profuragruppen avyttrar, tillsammans med BAXAB, Green Wood Sverige AB

Profuragruppen avyttrar, tillsammans med BAXAB, Green Wood Sverige AB, med tillhörande dotterbolagen Balungstrands Sågverk AB och Bäckebrons Sågverk AB.

Köpande bolag är tyska ZIEGLER GROUP. Ziegler är ett familjeägt bolag i tredje generation med 2 230 anställda och en omsättning om SEK 10 Mdr. Bolaget bedriver verksamhet inom flertalet trärelaterade branscher, där sågverksamheten uppgår till 1,2 miljoner kubikmeter sågat virke. Ledning och personal förblir oförändrade och tanken är att fortsätta Profuragruppens tillväxtresa.

Profuragruppens ägare, Bernt Ivarsson, känner sig trygg med Ziegler som ägare:

”Bolaget kan sågverk, är välinvesterat och har de finansiella resurserna att utveckla sågverken ytterligare”

Stefan Ziegler, ägare och ordförande till Ziegler Group, är entusiastisk över de nya sågverken och entreprenörsandan som drivit dessa:

”Jag är mycket nöjd med Profuras beslut att sälja sågverken till Ziegler Group, då vi delar samma värderingar gällande entreprenörskap och bolagsbyggande. Jag ser fram emot att strategiskt utveckla Balungstrand och Bäckebron tillsammans med övriga bolag inom Ziegler Group.”

Daniel Månsson, VD Profura Utveckling AB

www.ziegler.global

www.profura.se

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Stefan Gillberg, VD Balungstrands Sågverk AB och Bäckebrons Sågverk AB

Mobil: +46 (0)72 200 45 85

Daniel Månsson, VD Profura Utveckling AB

Mobil: +46 (0)70 140 92 07

If you have any questions, please contact:

Stefan Ziegler, Owner & Chairman of Ziegler Group

Phone: +49175578249

Andreas Sandner, CEO Ziegler Group

Phone: +491716241913

Tillbaka till Nyheter