Profura AB

Profura AB är en industrigrupp med bas i Göteborg vars huvudsakliga verksamhet är att investera i, och förvalta onoterade svenska bolag företrädelsevis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Koncernen förvaltar även en grupp fastigheter lokaliserade i Västsverige samt centrala Oslo.