Tillbaka till Nyheter

Profura etablerar Petcare Group

Profura Utveckling AB, ett helägt dotterbolag till Profura AB, har tillsammans med EASEE Holding AB och Baxab AB etablerat den nya koncernen Petcare Group Sweden AB.

Profura Utveckling utgör majoritetsägare i den nya koncernen där FS Petcare AB och YesBox Group AB ingår. Totalt omsätter Petcare Group Sweden cirka 300 MSEK per år.

YesBox Group tillverkar spånbalar och stallströprodukter till djurägare och butikskedjor i Norden. FS Petcare utvecklar och marknadsför produkter för hund och smådjur med försäljning till djurfackhandeln och butikskedjor.

”Yesbox och Petcare är två fina och välskötta bolag vilket skapar förutsättningar att växa både organiskt och via förvärv. Vår ambition är att skapa en stark nordisk gruppering som skapar möjlighet för bolagen att stärkas och utvecklas”, säger Mikael Thörnkvist, VD Profura.

Det här är positivt för både Petcare och YesBox. Vi har ingen konkurrens mellan bolagen och vi kan nyttja det faktum att vi kan ge en ännu bättre servicenivå till gemensamma kunder vilket innebär stor potential till merförsäljning på varandras kunder”, säger Sebastian Sandholm, VD och grundare av FS Petcare.

Petcare Group bildades i oktober 2021.

Göteborg 19 november 2021

Mikael Thörnkvist

VD Profura AB

Vid eventuella frågor kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB, +46 705 32 19 60

Sebastian Sandholm, grundare/VD FS Petcare AB, sebastian.sandholm@petcare.se

Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 4,1 miljarder kronor, se www.profura.se.

Tillbaka till Nyheter