Tillbaka till Nyheter

Provator förvärvar e-handelsbolaget M Punkt Nu Sverige AB

Provator har under november 2019 förvärvat 80% av aktierna i m punkt nu Sverige AB (M.nu), via sitt helägda dotterbolag Conveniunt AB. M.nu är en ledande aktör inom smarta hem och hobbyelektronik.

M.nu började sin verksamhet som ett källarföretag 2011, men har nu växt till Sveriges ledande e-handelsföretag inom smarta hem. Nöjda kunder, unika produkter och snabba leveranser är några av de viktigaste faktorerna för bolagets framgång.

Tillväxten i bolaget har varit hög under de senaste åren och för räkenskapsåret 2019 omsatte M.nu drygt MSEK 27. Bolaget har i nuläget 6 anställda och ca 50 000 besökare på sin hemsida varje månad.

”M.nu är ett väldigt fint och välskött bolag och vi ser fram emot att tillsammans med grundaren, Erik Freiholtz, skapa kraft för bolaget att fortsätta utvecklas och förstärka sitt kunderbjudande” – ”Vi är en stark ägare och duktiga på att utveckla bolag tillsammans med dess ledning”, säger Mikael Thörnkvist, investeringsansvarig och VD på Provator AB.

”Att få in en stark och långsiktig partner känns väldigt bra och möjliggör att ta nästa steg i bolagets utveckling”, säger Erik Freiholtz, delägare i m punkt nu Sverige AB.

För att förstärka bolaget har Erik Hjelmström anställts som VD. Erik Hjelmström grundade 1997 bolaget Nexa AB, ett företag inom smarta & trygga hem, som han ägde och utvecklade fram till 2014.

Om Provator

Provator ingår i Profuragruppen, en privatägd Göteborgsbaserad gruppering, som investerar branschoberoende med fokus på långsiktigt delägarskap. Våra investeringar innefattar små till medelstora onoterade bolag i Norden.
www.profura.se

Conveniunt, som ägs till 100% av Provator, ska äga och utveckla teknikbolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist
VD, Provator AB

Mobil: 070-532 19 60
E-post: mikael.thornkvist@profura.se

Tillbaka till Nyheter