Tillbaka till Nyheter

Svensk Husproduktion förvärvar Trivselhus – bildar ny småhusjätte

Svensk Husproduktion AB förvärvar Trivselhus AB från Södra. Genom affären skapas Sveriges näst största småhuskoncern med 1,5 miljarder i omsättning och 350 medarbetare.

Svensk Husproduktion tillverkar och säljer småhus under varumärket LB-Hus, och ingår i Profura- gruppen. Förvärvet av Trivselhus AB, med de båda varumärkena Trivselhus och Movehome, innebär att koncernens försäljning mer än fördubblas.

”Genom affären tar vi ett stort steg framåt, och blir Sveriges näst största småhusproducent med en marknadsandel på drygt 10 procent. Vi får tre starka varumärken, Trivselhus, Movehome och LB- Hus med olika positionering på marknaden, samtidigt som vi kan dra nytta av de samordnings- och volymfördelar som affären möjliggör”, säger Stefan Holmberg, VD för Svensk Husproduktion.

Trivselhus har cirka 200 anställda. I affären ingår även en av Sveriges modernaste trähusfabriker i Landsbro i Vetlanda, samt en försäljningsorganisation med drygt 25 kontor över hela landet.

”Det finns flera likheter mellan de tre varumärkena som vi kommer att utveckla. Alla erbjuder totalentreprenad, vilket ger kunderna ett så enkelt och tryggt husköp som möjligt. Det är också ett starkt fokus på kvalitet. Trivselhus belönades förra året med priset ’Årets Nollfelsaktör’ för sitt arbete med att leverera felfria hus till slutkund. Alla tre ligger också långt framme inom hållbarhetsarbetet. Movehome är i dag är det enda varumärket i Sverige som levererar enbart Svanen-märkta hus.” säger Stefan Holmberg.

Tillverkningen kommer fortsättningsvis att ske i både Bromölla och Landsbro. Även försäljningen kommer i fortsättningen att skötas av separata säljkårer.

”Vi är övertygade om att försäljningen är bra för båda parter. Det finns goda förutsättningar att, med en annan ägare, både vidareutveckla verksamheten och stärka dess konkurrenskraft på
husmarknaden”, säger Peter Karlsson, styrelseordförande i Trivselhus.

Övertagandet, som förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande, beräknas ske den 1 mars 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Holmberg, VD Svensk Husproduktion AB

Telefon: 0705 56 46 32
E-post: stefan.holmberg@svenskhusproduktion.se

Om Svensk Husproduktion
Svensk Husproduktion AB är en av Sveriges ledande småhustillverkare med produktion i Bromölla. Koncernen bildades 2012 i samband med förvärvet av varumärket LB-Hus. Sedan dess har försäljningen och antalet ökat kraftigt.
Omsättningen 2019 uppgick till 502 Mkr, antalet medarbetare till ca 140 medarbetare och totalt levererades 307 hus. LB- Hus är en pionjär i branschen och var bland de första att leverera prefabricerade trähus på totalentreprenad. Svensk Husproduktion verkar inom tre affärsområden; styckehus, grupphus och B2B. År 2019 utsågs företaget till Mästargasell av Dagens Industri efter att i tre år i rad ha utnämnts till Gasellföretag. Svensk Husproduktion AB ingår Profuragruppen som är en industrigrupp var huvudsakliga verksamhet är att investera i, och förvalta, onoterade svenska bolag.
Se även: www.svenskhusproduktion.se

Om Trivselhus
Trivselhus är en av de största hustillverkarna i Sverige och en del av skogskoncernen Södra. Med omsorg om kvalitet i varje detalj tillverkas husen i den småländska fabriken för effektivt montage på byggplats. Trivselhus uppförde nära 300 bostäder 2019 där bostadsrätter, radhus och projekthus utgör en växande andel. Utöver egen markexploatering samarbetar Trivselhus med markägare för utveckling av projekthusområden. Trivselhus säljer och tillverkar också hus under systervarumärket Movehome. Se även: www.trivselhus.se

Om Södra
Södra är Sveriges största skogsägarförening, och en internationell skogsindustrikoncern, där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Södra har varit ägare av Trivselhus sedan 2009. Se även: www.sodra.se

Om Profuragruppen
Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 3,4 miljarder kronor. Se även: www.profura.se

Tillbaka till Nyheter