Tillbaka till Nyheter

Profuragruppen avyttrar Stigma Hyvleri AB

Profura Utveckling AB som ingår i Profuragruppen avyttrar sin ägarandel i Stigma Hyvleri AB. Köparen är AB Willwood, som ägs av familjen Hermansson, som bland annat äger Lillevrå Såg AB. Stigma Hyvleri AB:s VD, Besim Shulemaja, kommer att ha kvar sin ägarandel.

AB Willwood tog över den tidigare GAPRO-anläggningen i Kallinge, tidigare Södra Interiör och innan dess GAPRO, under hösten 2021. Nu tas nästa steg då AB Willwood i fredags tecknat avtal om förvärv av Stigma Hyvleri AB. Därmed bildas en ny huvudspelare i Skandinavien inom interiörprodukter och golv.

Göran Lundgren, VD på AB Willwood, säger att ”förvärvet ger synergier mellan bolagen vilka dessutom kompletterar varandra väl med Stigmas nischade golvproduktion och distribution i synnerhet i Tyskland, nu tillsammans med AB Willwoods breda produktprogram av golv, panel och list under varumärket GAPRO.”

Besim Shulemaja, VD på Stigma Hyvleri AB, tillägger att ”investeringarna som skedde under GAPRO och Södra Interiör i Kallinge, där jag för övrigt påbörjade min karriär, skapade en ledande aktör inom interiörträ. Nu kombinerar vi AB Willwoods och Stigma Hyvleri AB:s resurser och kunnande och kan erbjuda ett intressant produktutbud till skandinaviska och europeiska slutkunder genom ytterligare expansion”.

Profuragruppen har under sina 11 år som ägare nu hjälpt till att skapa en av Europas ledande aktörer på massiva kvalitetsgolv. ”Stigma of Sweden” är idag ett lönsamt och välskött bolag med gedigen företagskultur. ”Vi är övertygande om att Willwood kommer fortsätta utveckla Stigma och dess kvalitetsprodukter ytterligare,” säger även Stigma Hyvleri AB:s styrelseordförande Daniel Månsson, även VD för Profura Utveckling AB.

Besim Shulemaja kommer under början av sommaren att även ta över VD-skapet för AB Willwood. Göran Lundgren kommer därefter att engagera sig i styrelsen för AB Willwood.

Besim Shulemaja ser med tillförsikt på framtiden: ”Stigma och GAPRO är två starka varumärken som nu kommer att nå ut bredare men också att kunna expandera produktionen av exempelvis borstade och ytbehandlade furu- och grangolv där marknaden ser mycket stark ut.

Vid frågor, ring eller skriv till:

Mikael Eliasson, Styrelseordförande AB Willwood

Göran Lundgren, VD, AB Willwood

Besim Shulemaja, VD, Stigma Hyvleri AB, Mobil: +46 (0)722-07 87 70

Tillbaka till Nyheter