Tillbaka till Nyheter

Provator förvärvar Hannus & Co Teknik AB

Provator AB, en underkoncern inom Profuragruppen, har genomfört ytterligare ett förvärv genom att köpa Hannus & Co Teknik AB, en ledande leverantör av extrabelysning för fordon under varumärkena Luxtar och Xenonkungen.

Hannus & Co Teknik AB är beläget i Kungsbacka och har en framstående position på marknaden för fordonsbelysning. Företaget har genom sina varumärken Luxtar och Xenonkungen byggt upp ett starkt rykte för kvalitet, service och pålitlighet.

Profura AB är ett privatägt Göteborgsbaserat investmentbolag som investerar branschoberoende med fokus på långsiktigt delägarskap. Vi investerar främst i svenska, onoterade bolag, men gärna med internationell verksamhet. Vår investeringsverksamhet har tre inriktningar: Industri, Utveckling och Fastigheter. Provator fokuserar främst på turn-around case, där bolag med ekonomiska svårigheter men med en sund kärnverksamhet kan utvecklas och åter bli lönsamma.

Vid eventuella frågor kontakta: Mikael Thörnkvist, ansvarig Provator AB, +46 705 32 19 60

Tillbaka till Nyheter