Tillbaka till Nyheter

Profura förvärvar Norje Smidesfabrik AB i konkurs

Profura-koncernen har genomfört ytterligare ett förvärv genom dotterbolaget Provator AB som har köpt inkråmet i konkursen av den anrika redskapstillverkaren Norje Smidesfabrik AB.

Den 6e december signerade Provator AB avtal om att förvärva inkråmet i konkursboet Norje Smidesfabrik AB. Förvärvet ligger i linje med Provators strategi att se möjlighet i företag med en sund kärnverksamhet men som har hamnat på ekonomiskt obestånd. Med rätt resurser och kompetens finns det inget tvivel från Provator och Profuras sida om att det går att åter vända bolaget till lönsam tillväxt.

 

Norje Smidesfabrik är beläget utanför Sölvesborg och har en historia som sträcker sig tillbaka till 1943. Företaget utvecklar och tillverkar redskap för framför allt jordbruksmaskiner och är idag en av de största tillverkarna i Sverige.

Bernt Ivarsson, ägare av Profura-gruppen, uttrycker sin syn på förvärvet av Norje: ”Möjligheten att få äga ett såpass anrikt bolag som Norje är något som glädjer mig. Med den historia som finns i bolaget och det goda ryktet som de har i branschen har jag inte något tvivel om att det kommer gå att vända bolaget tillbaka till lönsamhet.”

‍‍‍

Profura AB är ett privatägt Göteborgsbaserat investmentbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Vi investerar främst i svenska, onoterade, bolag, men gärna med internationell verksamhet. Investeringsverksamheten har tre inriktningar, Industri, Utveckling och Fastigheter. Provator fokuserar främst på turn-around case, där det kan röra bolag som hamnat i ekonomiska obestånd men där det finns en sund kärnverksamhet där vi tror att det går att utveckla bolagen och skapa lönsamhet.

 

Vid eventuella frågor kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB, +46 705 32 19 60

https://www.profura.se/

Tillbaka till Nyheter