Tillbaka till Nyheter

Profura Fastigheter förvärvar fastighet i Mölndal

Profura Fastigheter AB har förvärvat en fastighet vid Krokslätts Torg om 3 210 kvadratmeter. Säljare är Sigillet Fastighets AB och tillträdet skedde 15/5.

 

På bottenplan utgörs hyresgästerna av butik- och restaurangaktörer medan övriga våningsplan innehåller kontorslokaler. Utvecklingsmöjligheterna på fastigheten är goda med intressanta hyresgäster att fortsätta samarbetet med. Placeringen längs Mölndalsån med närhet till både Göteborgs innerstad och Mölndals expansiva stadskärna ger fastigheten ett attraktivt läge i de båda kommunernas fortsatta stadsutveckling.

Förvärvet genomfördes genom överlåtelse av detfastighetsägande bolagets aktier till dotterbolaget Granfura Holding AB som Profura Fastigheter AB samäger med Grandab Management AB. Rådgivare i försäljningen var Panreal och Advokatfirman Allié.

Profura AB är ett privatägt Göteborgsbaserat investmentbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Vi investerar främst i svenska, onoterade, bolag, men gärna med internationell verksamhet. Investeringsverksamheten har tre inriktningar, Industri, Utveckling och Fastigheter. Profura Industri AB fokuserar främst på traditionell industri med starka varumärken, där vi tror att det går att utveckla bolagen ytterligare.

Vid eventuella frågor kontakta:

Filip Wannehag, Ansvarig Fastighetsinnehav

+46 (0)76 883 03 53

 filip.wannehag@profura.se

Tillbaka till Nyheter