Tillbaka till Nyheter

Primotech Group växer – tre nya förvärv under hösten

Profura Industri har genom sitt dotterbolag PrimotechGroup gjort tre förvärv under september och oktober: bolagen Assalub, Beros och Rala.

PrimoTech bildades genom en sammanslagning av ett antal framgångsrika företag inom industri och teknikhandel. Inom gruppen finns bland annat bolag som Primogum, Lidalco och Garam. Gruppen fokuserar på välskötta och entreprenörsdrivna teknikhandelsbolag i Norden och letar aktivt efter nya förvärv.

Assalub Aktiebolag erbjuder högkvalitativ utrustning för smörjautomation, inklusive luftdrivna pumpar för oljor, fetter och rostskyddsmedel. Sortimentet inkluderar även praktiska tillbehör som flödesmätare för fett och olja.

Beros är en komplett verktygsleverantören med ett brett utbud av leverantörer och varumärken och är bland annat strategisk återförsäljare till Sandvik Coromant. De specialiserar sig på tillverkning och försäljning av skärande och hållande verktyg. Dessutom är de experter på att tillverka specialanpassade verktyg som är skräddarsydda för specifika kundbehov. Med sin breda produktportfölj och expertis är Beros en pålitlig partner för företag som verkar inom metallindustrin.

Rala AB bygger framtidens infrastruktur med tekniklösningar för infrastruktur och anläggningar. Med tiden har bolaget utvidgat sitt verksamhetsområde och nu opererar de inom flera spännande områden.

Profuras förvärv av dessa tre företag under Primotech Groups paraply stärker gruppens position och förmåga att erbjuda en omfattande portfölj av produkter och tjänster, förbättrar konkurrenskraften och understryker positionen som en framväxande koncern inom teknikhandel och industrisektorn.

Profura AB är ett privatägt Göteborgsbaserat investmentbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Vi investerar främst i svenska, onoterade, bolag, men gärna med internationell verksamhet. Investeringsverksamheten har tre inriktningar, Industri, Utveckling och Fastigheter. Profura Industri AB fokuserar främst på traditionell industri med starka varumärken, där vi tror att det går att utveckla bolagen ytterligare.

Mer om Primotech: https://primotech.se/

Vid eventuella frågor kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB, +46 705 32 19 60

24 november, 2023

Tillbaka till Nyheter