Tillbaka till Nyheter

Ny bolagsstruktur i Profuragruppen

Profuragruppen har under året genomfört en omstrukturering vad gäller bolagsstrukturen.

Moderbolaget Profura AB har numera tre inriktningar på investeringsverksamheten, vilka bedrivs via dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling, samt Profura Fastigheter.

Tillbaka till Nyheter