Tillbaka till Nyheter

Profura Industri förvärvar NRI Group

Profura Industri förvärvar NRI Group via sitt helägda dotterbolag Conveniunt. Conveniunt omsätter efter affären cirka 600 MSEK och därmed stärker Profura Industri sin position inom handel och distribution.

Nordic Room Improvement (NRI) är en koncern som utvecklar, marknadsför och säljer interiör-, exteriör- och renoveringsprodukter till konsumenter och proffs i Norden. Verksamheten bedrivs i huvudsak under tre egna varumärken, Lundbergs, JABO och Duri som har marknadsledande positioner inom sina respektive produktsegment. Koncernen har cirka 70 anställda och omsätter cirka 350 MSEK.

”2020 har, trots Corona, varit ett mycket positivt år där mycket fallit på plats och som stärkt både NRI och våra dotterbolag väsentligt inför framtiden.  Det är därför extra roligt att med vind i ryggen kunna gå in i en ny spännande tillväxtfas tillsammans en så stark och långsiktig ägare som Profura Industri.” säger Lars Andréason, Koncernchef NRI Group.

Övertagandet, som förutsätter konkurrensmyndighetens godkännande, beräknas ske den 1 april 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB
Telefon: 070-532 19 60
E-post: mikael.thornkvist@profura.se

Lars Andréason, VD NRI Holding AB
Telefon: 070-261 62 29
E-post: lars.andreason@nrigroup.se

Om Profuragruppen
Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag med som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 3,4 miljarder kronor. Se även: www.profura.se

Tillbaka till Nyheter