Tillbaka till Nyheter

Profura förvärvar Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB

Profura AB har den 23 april 2019 förvärvat Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB. I köpet ingår även dotterbolaget ANOCA Krantillbehör AB, beläget i Ängelholm.

Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB bedriver uthyrningsverksamhet, primärt riktat mot bygg- och anläggningsbranschen via sju depåer i södra Sverige. Bolaget etablerades 1992 och omsättningen uppgår till cirka MSEK 200.

Daniel Månsson, Investeringsansvarig på Profura: ”Profura ser fram emot att äga och driva bolaget tillsammans med företagsledningen. Profura anser att marknaden behöver en hungrig aktör med god lokalkännedom som komplement till de stora aktörerna på marknaden”.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena C Larsson, Företagsledare, Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB

Telefon: 0431-37 13 23

E-post: helena.l@lyft-byggmaskiner.se

Daniel Månsson, Investeringsansvarig, Profura AB

Mobil: 070-140 92 07

E-post: mansson@profura.se

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

För mer info se www.profura.se

Tillbaka till Nyheter