Tillbaka till Nyheter

Profura förvärvar LLENTAB Group och LGL Construction

Profura AB har, via sitt helägda dotterbolag Profura Industri AB, signerat ett avtal om förvärv av bolagen LLENTAB Group AB och LGL Construction AB. Nuvarande ägare är Dacke Industri AB. Transaktionen är villkorad av konkurrensgodkännande i Sverige och tillträdet beräknas ske under mars 2023.

LLENTAB Group AB är verksamma inom byggnation av stålhallar. De har över 50 års erfarenhet och har levererat mer än 10 000 stålhallar, främst i Europa. Hallarna består av allt från oisolerade lager, produktionsbyggnader, maskinhallar och kontorsbyggnader till representativa affärs- och utställningslokaler. LLENTAB Group AB har sitt huvudkontor i Kungshamn. De har också dotterbolag i Polen, Tjeckien, Norge, Tyskland, Slovakien och Ukraina. Ytterligare information finns på deras hemsida, llentab.se

LGL Construction AB är en stålbyggnadsentreprenör som skapar kompletta lösningar inom stålbyggnation. Bolaget är beläget i Smålandsstenar. De konstruerar, tillverkar och monterar stålkonstruktioner för industri, flerbostadshus och lagerinredning. Marknaden är främst Sverige, Norden och en del i övriga Europa. Ytterligare information finns på deras hemsida, lgl.se

Båda bolagen har under Dacke Industri AB:s ägarperiod haft en stark tillväxt, där bolagens vinster har återinvesterats för att bygga uthålliga och starka bolag. Bolagen är därför väl rustade inför kommande period.

”Vi ser stor potential för tillväxt och fortsatt utveckling för LLENTAB Group AB och LGL Construction AB, med Profura AB som ny ägare. De kan ge tillgång till rätt expertis, kunskap och support på allra bästa sätt inom byggbranschen, med ett långsiktigt perspektiv.” Lars Fredin, VD Dacke Industri AB.

”Vi har följt företagen under många år och är glada att nu kunna ta över stafettpinnen, med tydlig ambition att fortsätta utveckla koncernen. Profuras mantra är 90% människor och 10% bolag och det är med den ingången vi kommer att jobba som ägare.” Mikael Thörnkvist, VD Profura AB

Profura AB tar över som ägare när godkännandet från Konkurrensverket i Sverige har inkommit och alla slutliga delar av affären är på plats. Tillträdet beräknas ske under mars 2023.

Profura AB är ett privatägt Göteborgsbaserat investmentbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Vi investerar främst i svenska, onoterade, bolag, men gärna med internationell verksamhet, då Profuras ledning har lång erfarenhet av att driva verksamhet i östra Europa. Investeringsverksamheten har tre inriktningar, Industri, Utveckling och Fastigheter. Gruppen har idag en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, teknikhandel, produkter till husdjur, trävaror och bostadsutveckling.

Dotterbolaget Profura Industri AB fokuserar främst på traditionell industri med starka varumärken, där vi tror att det går att utveckla bolagen ytterligare. Vi har bland annat erfarenhet inom hustillverkning/bostäder, där vi byggt upp Svensk Husproduktion AB sedan 2012, med varumärkena LB-Hus, Trivselhus och MoveHome. Svensk Husproduktion AB är idag en av de ledande aktörerna på marknaden.

Mer information återfinns på vår hemsida, profura.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist

VD Profura AB / VD Profura Industri AB

Mobil: +46 (0)70 532 19 60

Mail: mikael.thornkvist@profura.se

Tillbaka till Nyheter