Tillbaka till Nyheter

Profura Utveckling investerar i Stella Futura

Stella Futura bygger Sveriges största erbjudande inom Battery-as-a-Service – säkrar stor investering från Profura Utveckling AB

En av Sveriges främsta experter inom stationär energilagring, Stella Futura, har säkerställt en stor investering från Profura Utveckling AB för att växa och bli en av landets största batteriägare och stärka svensk självförsörjning av el. Affären innebär även att Stella Futura utvecklar sitt erbjudande med unika finansieringslösningar kopplade till Battery-as-a-Service.

Energi är en säkerhetsfråga och elförsörjningen är grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Sverige urbaniseras och elektrifieras i snabb takt, med en ständigt ökad belastning på elnätet som följd. Batterier fyller här en mycket viktig funktion av flertalet anledningar.

Den svenska energimarknaden står nu inför tre stora utmaningar som kommer att påverka den nationella tillväxten samt byggandet av infrastruktur och samhällen framåt. Här har batterier en avgörande betydelse:

  1. Det inte finns tillräckligt mycket el att tillgå vid vissa tidpunkter på dygnet. Denna effektbrist är också orsaken till att effekt har blivit en ekonomisk fråga. Att driva effekttunga verksamheter kommer att bli mycket kostsamt framöver.
  2. Nätkapacitetsbrist. Det betyder att även om vi producerar mer el än vad vi själva använder i Sverige så behöver den kunna överföras dit den faktiskt behövs.
  3. När allt fler icke predikterbara energikällor som vind- och solkraft blir en del av den svenska energimixen så står nu Sverige inför utmaningen att hålla god el-kvalitet och balans i elnätet.

BaaS / Battery-as-a-service

Batterier och kompetens kring systemintegration är således en avgörande del av lösningen till dessa utmaningar.

Stella Futura har mångårig kompetens inom stationära batterisystem och erbjuder härmed också unika finansieringslösningar för att accelerera byggandet av ett säkert elsystem i vårt land. Stella Futuras kunder kan välja mellan att köpa och hyra batterier av företaget. Batterierna säkerställer inte bara kundernas behov av en robust och kostnadseffektiv energilösning genom att kapa de allt dyrare effekttopparna samt tillgängliggöra el då det råder elbrist i nätet. Batterierna erbjuder också kunderna en möjlighet till intjäning genom att medverka på den nya balansmarknad som Svenska Kraftnät skapat för att upprätthålla el-kvalitén.

”Med den här investeringen blir vi en av Sveriges största aktörer inom stationär energilagring. Från och med nu kommer vi inte bara leverera marknadsledande batterisystem, utan också kunna erbjuda våra kunder finansiella lösningar som möjliggör en kraftig acceleration av utrullningen av våra batterisystem. Vi kan nu i stor skala bidra till att säkra el- och effektförsörjningen.”, avslutar Ulrika Tornerefelt, grundare och vd, Stella Futura.

Stellas marknadsledande batterilösningar ger möjlighet att bättre ta tillvara på intermittenta energislag såsom sol och vind där tillgången är beroende av väder. Genom att skapa affärsmodeller som gör batteriaffären attraktiv för olika typer av slutkunder så siktar Stella Futura på att bli Sveriges ledande batteri-integratör och batteriägare.

”Stella Futura kommer både bidra till att elektrifiera vår egen koncern och samtidigt driva på den gröna omställningen inom svensk industri. Att använda sig av Stella Futuras tjänster är det enda rätta att göra just nu. Företagsledare inom alla branscher borde agera nu för att ta kontroll över sina elkostnader, inte minst med tanke på de avgiftshöjningar som kommer i och med de nya effekttarifferna nästa år”, säger Daniel Månsson, VD och investeringsansvarig, Profura Utveckling AB.

Profuragruppens investering i Stella Futura innebär att företaget nu kan växa sitt erbjudande inom försäljning och leasing av batterier, bland annat genom att erbjuda lösningen i större skala. Profuragruppen blir även nya ägare till 51 % i Stella Futura.


Kontakt:

Ulrika Tornerefelt
Grundare och VD, Stella Futura
ulrika.tornerefelt@stellafutura.com
+46 701 659 658

Om Stella Futura

Stella Futura grundades 2018 och är idag en av Sveriges ledande experter inom energilagring och energisystem. Företaget erbjuder systemdesign, integrering och driftsättning av batterisystem samt finansiella lösningar kopplade till desamma. Stella Futuras tjänster innebär att kunderna får en bättre kontroll över sina elkostnader samtidigt som de möjliggör en ny intäktskälla via balanstjänster kopplade till batterisystemen.

Om Profuragruppen
Profuragruppen är ett privatägt Göteborgsbaserat investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Profuragruppen investerar främst i svenska onoterade bolag. Investeringsverksamheten har tre inriktningar – Industri, Utveckling och Fastigheter. Verksamheten startades av Bernt Ivarsson i början av 70-talet. 2004 grundades själva Profuragruppen i dagens form och verksamheten fick en renodlad investeringsinriktning. Idag har gruppen en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning.

Tillbaka till Nyheter