Tillbaka till Nyheter

Henrik Karlsson förstärker Provator AB

Henrik Karlsson börjar inom Profuragruppen januari 2020, som CFO/investeringsansvarig på Provator.

Är utbildad civilekonom med inriktning mot redovisning och revision, från Jönköpings Högskola. Har de senaste 10 åren arbetat inom OEM International koncernen som CFO för OEM Automatic gruppen.

Har lång erfarenhet av bolagsförvärv, både i Sverige och utlandet, samt controllerverksamhet och ägarstyrning i en internationell verksamhet.

Tillbaka till Nyheter