Tillbaka till Nyheter

Profura Utveckling förvärvar Handelshuset J. Ungerth

Profura Utveckling AB har via dotterbolag tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i handelshuset J. Ungerth AB.

Bolaget är beläget i Göteborg och har sina rötter tillbaka till Jan Liebig Ltd som grundades 1925. J. Ungerth AB bildades 1995 med inriktning på tidningspapper, tryckpapper och säckkraftpapper. Huvudmarknaderna finns i Afrika, Mellanöstern och Asien.

Jan Ungerth kommer vara fortsatt operativ i bolaget under en ettårsperiod och kommer därefter vara engagerad i bolaget. Övriga nyckelpersoner kvarstår inom organisationen som kommer att flytta till nya lokaler på Götabergsgatan, där systerbolaget Västkustens Skogs AB har sina lokaler.

Tillträdet sker i januari 2023.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla det anrika handelshuset och dess goda relationer. Det finns tydliga synergier med verksamheten i systerbolaget Västkustens Skog som kommer gynna båda bolagen.” Daniel Månsson - VD/Investeringsansvarig Profura Utveckling

”Det gläder mig och även mina medarbetare att kunna lämna mitt livsverk vidare för fortsatt positiv utveckling hos Profuragruppen, vars ägare jag samarbetat med sedan mitt bolag startades.”
Jan Ungerth

www.ungerth.se


www.profura.se

Tillbaka till Nyheter