Tillbaka till Nyheter

Profura Fastigheter AB blir delägare i Grandab Management AB

Profura Fastigheter AB har i december 2020 förvärvat 25% av andelarna i Grandab Management AB, via en riktad nyemission.

Grandab Management är verksamma inom fastighetsinvesteringar och förvaltning med fokus på värdeskapande. Verksamheten är partnerägd och grundades 2013. På Grandab Management innehar man specialistkompetens vad gäller identifiering och förvärv av fastigheter/bolag med utvecklingspotential. Genom en aktiv förvaltning och strategisk utveckling skapas en långsiktig värdetillväxt i innehaven. Med sin breda erfarenhet och varierande specialistkompetens erbjuder man ett brett spektrum av tjänster inom Asset Management, Property Management, Fastighetsutveckling och Strategisk Affärsrådgivning.

Grandab har idag en rad både privata och institutionella partners där man som huvudregel alltid går in som medinvesterare och riskdelande partner.

Mikael Thörnkvist, VD Profura AB: ” Profura Fastigheter och Grandab har haft ett gott samarbete i flera utvecklingsprojekt så att gå in som delägare var ett naturligt steg.”

Carl Petre, partner Grandab Management AB: ”Det känns väldigt bra att ha fått in Profura som delägare. Vi har sedan tidigare haft ett bra och utvecklande samarbete och genomfört flera affärer tillsammans. Genom Profuras delägarskap stärker vi Grandabs kapitalbas och säkerställer vår fortsatta tillväxtresa de kommande åren.”

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Thörnkvist, VD, Profura AB
Mobil: 0705-32 19 60
E-post: mikael.thornkvist@profura.se

Carl Petre, partner, Grandab Management AB
Mobil: 0732-32 58 37
E-post: carl@grandab.com

Tillbaka till Nyheter