Tillbaka till Nyheter

Profura förvärvar Bäckebrons Sågverk AB i Värmland

Profura AB har, via sitt dotterbolag Gävle Intressenter AB, den 30 april förvärvat Bäckebrons Sågverk AB i Västra Ämtervik i Värmland.

I köpet ingår även dotterbolagen Lerans Bygghandel AB i Sunne, samt Kils Trä- och Byggvaror AB i Kil.

Bäckebrons sågverk producerar ca 40 000 m3 sågad vara och har en målsättning om att producera 65 000 m3. Sågverket omsätter idag MSEK 110 och har 22 anställda. Utöver sågverk och bygghandel innefattar verksamheten även ett hyvleri.

Gävle Intressenters VD Björn Axelsson om köpet av Bäckebrons Sågverk: ”En viktig framtida förstärkning av gruppen. Anläggningen har ett utomordentligt strategiskt läge i hjärtat av Fryksdalen, med kanske Sveriges bästa skogar och bra tillgång till timmer i världsklass”.

I Gävle Intressenter-koncernen ingår sedan tidigare Balungstrands Sågverk AB, beläget i Enviken i Dalarna, som under nuvarande ägarperiod har mer än femdubblat sin produktion. I koncernen återfinns även Stigma Hyvleri AB, beläget i Älvsered i Falkenberg som är ett interiörhyvleri med inriktning på hyvlade trävaror. Skutskärs Trä AB/Veddige Stallströ AB, med varumärket YesBox, norra Europas ledande tillverkare av spånbalar till djurägare, ingår sedan 2011 i gruppen.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Axelsson, VD, Gävle Intressenter AB

Mobil: 070-587 98 79

E-post: bjorn@yesbox.se

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd. För mer info se www.profura.se

Tillbaka till Nyheter