Tillbaka till Nyheter

Profura avyttrar två bygghandelsbolag

Profura har under november 2019 avyttrat två bygghandelsbolag, Lerans Bygghandel AB i Sunne och Kils Trä- och Byggvaror AB i Kil, vilka ingått i Profuragruppens dotterbolag Gävle Intressenter AB. Köpare är AB Karl Hedin Bygghandel.

Lerans Bygghandel och Kils Trä- och Byggvaror förvärvades av Profura tidigare under året, då de båda bygghandlarna ingick vid förvärvet av Bäckebrons Sågverk. Planen var från start att fokusera på sågverksrörelsen och därav hitta en mer lämplig ägare till de båda bygghandlarna. AB Karl Hedin Bygghandel tar därför nu över som ägare.

”Att Karl Hedin kommer in i bilden känns mycket bra! Det är ett livskraftigt familjeföretag som verkar i och värnar om det lokala både när det gäller byggare, konsumenter och personal! Jag är övertygad att detta är den absolut bästa aktören för både medarbetare samt kunder och ger de bästa förutsättningarna att fortsätta vara en professionell och serviceinriktad bygghandel”, säger Stefan Gillberg, VD Bäckebrons Sågverk AB.

”Vi ser fortsatt stor potential i Sunne och har under en längre tid vuxit varpå vi ser ett stort behov av ytterligare kompetent personal till vår befintliga anläggning. I Kil ser vi goda möjligheter att etablera oss på en ny spännande marknad med hjälp av en erkänt duktig aktör inom byggmaterialbranschen. Genom förvärven får lokala duktiga medarbetare möjlighet att fortsätta växa och utveckla vår verksamhet både på ”gammal” och ”ny” ort. Vi ser fram emot förvärven och hoppas att marknaden testar oss så vi får visa styrkan i vårt koncept i kombination med den nya kompetens vi får till oss”, avslutar Lars Lindgren, VD AB Karl Hedin Bygghandel.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Gillberg, VD

Bäckebrons Sågverk AB

Mobil: 072-200 45 85

s.gillberg@hotmail.com

Lars Lindgren, VD

AB Karl Hedin Bygghandel

Mobil: 070-337 55 00

lars.lindgren@abkarlhedin.se

Profuragruppen investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

Tillbaka till Nyheter