INVESTERINGSSTRATEGI

Vi investerar främst i svenska onoterade bolag.

Investeringarna sker i:

 • Sunda bolag där tillväxtpotentialen är hög, företrädelsevis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar.
 • Bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar.
 • Strategiska tilläggsförvärv till befintlig portfölj.
 • Utvecklingsfastigheter
 • Varumärken

Vi investerar ej i:

 • Startupbolag
 • Konsultbolag
 • Minoritetsposter
 • Underleverantörer till fordonsindustrin

Våra innehav

 1. Bäckebrons Sågverk AB
 2. Kellve Group AB
 3. Scandi Terminal AB
 4. Majonnäsfabriken Skåne-Finkost AB
 5. Göteborgs Scandi Bulk AB
 6. Örneborgs Delikatesser AB
 7. DelikatessMejeriet i Fjärås AB
 8. Lyft & Byggmaskiner i Ängelholm AB
 9. Lidalco AB
 10. LB-Hus AB
 11. Olle Svenssons Partiaffär AB
 12. Trensums Food AB
 13. Halkjaers Bandservice AB
 14. m punkt nu Sverige AB
 15. Primogum AB
 16. Hardface AB
 17. Skutskärs Trä AB
 18. Balungstrands Sågverk AB
 19. Omne Bröd AB
 20. Vulk & Transport i Bredbyn AB
 21. NRI Group AB (Jabo Lundbergs och Duri)
 22. Västkustens Skogs AB
 23. Avizion Finans AB
 24. Trivselhus AB
 25. FS Petcare AB
 26. Stigma Hyvleri AB