Profura industri

Investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår.

Inkluderar i nuläget branscherna livsmedel, verkstad, teknikhandel, hustillverkning och maskinuthyrning.