profura fastigheter

Aktiva bolag:

UTVECKLINGSFASTIGHETER

Inkluderar främst utvecklingsprojekt som vi driver ihop med affärspartners. Delas idag in i två delar; Bostadsutveckling och Kommersiell utveckling. Bostadsdelen inkluderar i dagsläget projekten Vellinge, Svärdsklova och TH Mark. Den kommersiella delen inkluderar i nuläget projekt i Upplands Bro och centrala Göteborg.

NÄRINGSFASTIGHETER

Inkluderar våra fastigheter med direkt anknytning till våra rörelsedrivande portföljbolags verksamheter. Fastigheterna återfinns på flertalet orter runt om i Sverige och omfattar idag en uthyrningsbar area om ca 133 000 kvm.

ÖVRIGA INNEHAV

Inkluderar övriga innehav av noterade och onoterade förvaltningsfastigheter. De noterade innehaven inkluderar i dagsläget aktier i Stenhus AB. De onoterade innehaven inkluderar i nuläget fastigheter belägna i Lilla Edet och Tanumshede, samt en Göteborgsbaserad samarbetspartner inom fastighetsprojekt.
Avyttrade bolag: