, , , , ,
15 704 2,716 84
Antal rörelsedrivande portföljbolag Antal anställda i gruppen Portföljbolagens sammanlagda omsättning i MSEK Antal organisationsnummer i gruppen